RELAND Projektet

Udtagning af lavbundsjord med finansiering fra solcelleanlæg
RELAND Projektet, logo

Vision

Visionen for RELAND er at skabe synergi mellem opstilling af solcelleanlæg og beskyttelse af klima, vandmiljø og naturområder.

Samtidig er ambitionen, at både lodsejere, lokalsamfund og kommune får del i den stigning i jordprisen, som lokalplanlægning for solcelleanlæg medfører.

Lokalplanlægning for solcelleanlæg (solcelleparker) indebærer en betydelig værdistigning på den jord, hvor et anlæg kan placeres.

I forbindelse med lavbunds- og miljøprojekter kan der være mulighed for at etablere et solcelleanlæg.

RELAND har udviklet et koncept; hvor den værditilvækst, som et solcelleanlæg medfører, anvendes til medfinansiering af jordfordeling og dermed til gennemførelse af klima og miljøprojekter. Ofte kan værditilvæksten også finansiere aktiviteter i lokalområdet.

Både lodsejere, kommune og lokalsamfund får dermed udbytte af den værdi, som lokalplanlægning for solcelleanlæg medfører.

Etablering af solcelleanlæg

Forundersøgelse

RELAND tilbyder at undersøge muligheden for at etablere solcelleanlæg i forbindelse med jordfordeling i lavbunds- og miljøprojekter.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med lodsejere, kommune og jordfordeler. Udgangspunktet er at placere anlægget mest hensigtsmæssigt i projektområdet; det kan både være på lavbundsjord og/eller på tilgrænsende områder.

Aftale med kommune

Hvis det er muligt at etablere et anlæg, indgås en aftale som f.eks. kan omfatte:

Solceller, solceller økonomi, solcelleanlæg
Udtagning af lavbundsjord med finansiering fra solcelleanlæg​

Miljøvurdering og gennemførelse af jordfordeling

RELAND gennemfører miljøvurdering m.m. og ansøger om lokalplan. Hvis der opnås lokalplan, gennemføres aftalen

Salg af jord til PV udvikler

RELAND opstiller ikke selv solcelleanlæg, men formidler godkendte arealer til interesserede udviklere

Overdragelse af lavbundsjord til fond

Ejerskab til lavbundsjord kan overdrages til fond med henblik på at skabe et sammenhængende, beskyttet naturareal. Der udarbejdes en plan for fremtidig pleje/drift af arealet

Synergi i planlægningen og samfundsmæssig nytte​

Visionen for RELAND er at skabe synergi mellem planlægningen inden for energi, miljø, klima og natur.

Samtidig er ambitionen at både lodsejere, lokalsamfund og kommune får udbytte af den værdistigning, som lokalplanlægning for solcelleanlæg medfører:

Previous
Next
Previous
Next
Lavbundsjord, jordfordelingsprojekter

RELAND: The foundation for Rewetting and Rewilding Wetlands

RELAND består dels af et projektselskab, dels af RELAND Fonden, der er en almennyttig, uafhængig fond, som har til formål at medvirke til etablering af store sammenhængende, beskyttede naturarealer på basis af udtaget lavbundsjord.

Fonden indgår i jordfordelingsprojekter og kan eje lavbundsjorde med henblik på at reducere jordenes klima- og miljømæssige belastning samt forbedre og beskytte arealernes naturmæssige og landskabelige kvalitet.

Kontakt

Ønsker du en uforpligtende vurdering af mulighederne for at etablere et solcelleprojekt i forbindelse med et lavbunds- eller miljøprojekt? 

Chefudvikler, Seniorkonsulent, Projektudvikling: Solenergi og Vindmøller

Claus Bo Andreasen

Chefudvikler